НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "НАУКА НА СЦЕНАТА 4" - СЕВЛИЕВО 2012

 

BG    EN

 

НАУКА НА СЦЕНАТА 4 - СЕВЛИЕВО 2012

РЕГИСТРАЦИЯ

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДАВАТ ДО 10 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА.

Виж пълния регламент на фестивала ТУК!
Виж критериите за оценяване по направления ТУК!

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Желаещите заявяват участието си с регламентирана заявка, която могат да изтеглят оттук.
Изтегли и попълни заявка за участие.
Заявката се изпраща до 10. 10. 2012 год. на един от посочените e-mail адреси:
КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА

СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
5400 гр. Севлиево; улица „Гладстон” 22
E-mail: sou_sevlievo@abv.bg
ДИРЕКТОР: Тома Томев, тел. 0675/3 33 03
ПОМ. ДИРЕКТОР: Иванка Тотева, тел. 0675/3 57 14

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА ФЕСТИВАЛА:
РОСИЦА КОНОВА
E-mail: rositza_konova@abv.bg
GSM: 359886436657

Списъците с трите имена на участниците, населено място, училище се изготвят в MS Word и се изпращат заедно със заявките на посочените e-mail адреси. Същите списъци, изготвени на магнитен и хартиен носител, ще се изисква да бъдат предоставяни от ръководителите на екипите при регистрацията на участниците.
Участниците с мултимедийни продукти ги предоставят на магнитен носител на организаторите при регистрацията. Всеки продукт да е поставен в плик с етикет, включващ темата, имената на авторите, населеното място и училището.

За участниците във фестивала е осигурена храна с преференциални цени.
Заявките за храна се правят предварително от ръководителите на групите на GSM: 0884004133 – Галина Георгиева, домакин на фирма "Ботев ЕООД".
Заплащането и издаването на фактурите ще става на място при пристигане на групите!
Виж менюто за участниците във фестивала ТУК!

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОЩУВКИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "НАУКА НА СЦЕНАТА 4" - СЕВЛИЕВО 2012
Участниците извършват сами резервацията на местата си за нощувка в хотелите. Посочените цени в сайта на фестивала са преференциални и са валидни за резервацията на участниците във фестивала. При връзка със съответния хотел посочете изрично, че правите заявка за нощувка като участник във фестивала "Наука на сцената - 4", за да се възползвате от преференциалните условия.
Виж преференциалните условия за нощувки ТУК!

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 ВАЖНО!
Националният организационен комитет уведомява участниците, класирани за международното издание на фестивала, че трябва да имат готовност да представят материалите си и на английски език, което е изрично изискване на международните организатори.
Формата за участие в международното издание на фестивала може да разгледате и изтеглите ТУК! Изрично напомняме, че трябва да бъде попълнена на английски език!

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
Виж пълната прогама и разпределенията на дейностите и участниците по дни и часове ТУК!


НА ДНЕШНИЯ ДЕ
Н С АГЕНЦИЯ "ФОКУС"


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

  МОМН
  Община СЕВЛИЕВО
  Британски съвет
  ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”
  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ
  НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
  ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ СОФИЯ
  Science on Stage Europe on Facebook