НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "НАУКА НА СЦЕНАТА 4" - СЕВЛИЕВО 2012

 

BG    EN

 

НАУКА НА СЦЕНАТА 4 - СЕВЛИЕВО 2012

ИСТОРИЯ НА ФЕСТИВАЛА

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ НА ФЕСТИВАЛА

Три водещи европейски изследователски организации през 2000 година предлагат широкообхватна програма, предназначена за европейските учители по физика – „Физика на сцената”. Целта е да се даде възможност на учители от училищата и преподаватели във Висши учебни заведения да участват в национални и международни прояви за обмяна на дидактически материали. Заключителният фестивал се състоя през месец ноември 2000 година в CERN, край Женева, Швейцария. Последвалите го две издания – „Физика на сцената 2” през 2002 година и „Физика на сцената 3” през 2003 година, се проведоха в Нордвайк, Холандия.

Решението на Международния организационен комитет е да се включат и учители по биология и химия в инициативата с цел да се засили интереса и да се преодолее отлива на млади хора от природните науки. През месец ноември 2005 година отново в CERN се проведе заключителният фестивал „Наука на сцената 1”. В него взеха участие представители от 29 европейски страни, в това число и България.

Повече информация за международните изяви на фестивала може да откриете в:
http://www.phys.uni-sofia.bg/~sos/

ФЕСТИВАЛЪТ "НАУКА НА СЦЕНАТА" В БЪЛГАРИЯ

Предшественици на първия фестивал "Наука на сцената" са фестивалите "Физика на сцената", проведени в градовете София и Варна, съответно през 2002 и 2003 год.

      "НАУКА НА СЦЕНАТА 1" - ПЛЕВЕН, 2005 ГОДИНА

Домакин на първия фестивал "Наука на сцената", проведен у нас през 2005 година, е град Плевен. Фестивалът се осъществява благодарение на съвместните усилия на редица институции и неправителствени организации – Британски съвет България, Министерството на образованието и науката, Съюз на учените, Съюз на физиците в България, Национален политехнически музей, НМ „Земята и хората”, експерти по физика... И най-вече благодарение на възрожденските усилия на учителите по физика и на техните възпитаници – нашите деца, чиито представяне вдъхва оптимизъм. Защото „на сцената” освен традиционно силни в работата с учениците центрове, се появиха и нови „играчи”, от чиито възпитаници очакваме успешни резултати от участието им в тази вълнуваща игра, наричана наука.
Повече информация за фестивала, проведен в град Плевен може да откриете в:
http://physicsos1.openfmi.net/

      "НАУКА НА СЦЕНАТА 2" - СЕВЛИЕВО, 2006 ГОДИНА

 

Домакин на втория фестивал "Наука на сцената", проведен у нас през 2006 година, е град Севлиево. От 10 до 12 Ноември в Дома на културата „Мара Белчева” - Севлиево, при изключително добра организация се провежда Националният фестивал „Наука на сцената 2”. В него се включват 534 учaстника от цялата страна. Младежите доказват, че физиката, химията и биологията могат да бъдат интересни, ако се представят по достъпен и завладяващ начин. Организатори на фестивала са Националният организационен комитет на програмата, Министерството на образованието и науката и община Севлиево. Мероприятието се осъществи и с подкрепата на Съюза на физиците в България, Съза на българските биолози, Българско дружество за химическо образование и история и философия на фимията – Съюз на химиците в България, Британски съвет България. В подготовката и провеждането на фестивала взимат участие ученици и учители от всички училища от града домакин. Най-многобройна е групата от СОУ „Васил Левски”, като училището се явява и главен организатор на мероприятието. Фестивалът получава гласност не само в местните медии, но и в централните новинарски емисии.
Повече информация за фестивала, проведен в град Севлиево може да откриете в:
http://physicsos2.hit.bg/BG/index.html

      "НАУКА НА СЦЕНАТА 3" - СЕВЛИЕВО, 2009 ГОДИНА

 

За домакин на третия национален фестивал, който се проведе през Април-2009 година, за втори пореден път беше определен град Севлиево.
Председателят на Националния организационен комитет - проф. Иван Лалов, даде висока оценка на домакинството в Севлиево. Изказа своята и на Националния организационен комитет благодарност към организаторите. Това, което заяви той е, че всички участници във фестивала са победители.
Третото издание на Националния фестивал „Наука на сцената 3” приключи, оставяйки след себе си нови приятелства, много идеи, нови планове и много положителни емоции. Оценката, която можем да дадем е само положителна за различните дейности съпътстващи националното издание на фестивала.
Повече информация за фестивала, проведен в град Севлиево може да откриете в:
http://www.physicsos3.free.bg/index.html
Виж отчета за фестивала ТУК!

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 ВАЖНО!
Националният организационен комитет уведомява участниците, класирани за международното издание на фестивала, че трябва да имат готовност да представят материалите си и на английски език, което е изрично изискване на международните организатори.
Формата за участие в международното издание на фестивала може да разгледате и изтеглите ТУК! Изрично напомняме, че трябва да бъде попълнена на английски език!

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
Виж пълната прогама и разпределенията на дейностите и участниците по дни и часове ТУК!


НА ДНЕШНИЯ ДЕ
Н С АГЕНЦИЯ "ФОКУС"


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

  МОМН
  Община СЕВЛИЕВО
  Британски съвет
  ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”
  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ
  НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
  ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ СОФИЯ
  Science on Stage Europe on Facebook